nieuws

Vijf vragen aan Jan Willem Hoitsma

Pensioen

Jan Willem Hoitsma is de nieuwe directeur van de PPI die Brand New Day samen met ASR bestiert. In vijf vragen geeft hij antwoord op het hoe en waarom van zijn overstap.

Vijf vragen aan Jan Willem Hoitsma

Waarom ben je overgestapt van Zwitserleven naar BND?
Ik heb 12 jaar met veel plezier bij Zwitserleven gewerkt als eindverantwoordelijke voor marketing en de laatste 7 jaar in verschillende salesmanagementfuncties. Maar ik wilde graag een functie waarbij beide expertises vertegenwoordigd zijn, omdat ik denk dat daar veel meer synergie uit te halen valt. En daarnaast is het mijn ambitie onderdeel uit te maken van ‘de nieuwe wereld’ van pensioenen. Gevestigde verzekeraars worden gehinderd door de legacy van het verleden. Bij Brand New Day PPI is alles gericht op groei, op de toekomst. Die ondernemende cultuur trekt mij aan.
In hoeverre is het werken voor een prijsvechter als BND anders dan bij een gevestigde partij als Zwitserleven?
Brand New Day is nog een jong bedrijf met een sterk ondernemende cultuur. Alles bij Brand New Day ademt groei en de ambitie om klanten te verbazen met lage echt transparante kosten en een on-Nederlandse service. Dat vind ik bijzonder motiverend in een tijd van crises en negativisme over de financiële sector. Bij verzekeraars met een lange historie is het management vooral bezig met de bestaande organisatie en het behoud van klanten. In een marketing en verkoop-rol is het eerste een prettigere situatie die beter past bij mijn ambities en kwaliteiten.
Het is bovendien mooi om te strijden voor een beter pensioen in Nederland. Ik denk dat het goed is voor de branche dat er partijen als Brand New Day zijn die de markt opschudden en zo branchebreed de gehele dienstverlening naar klanten op een hoger niveau brengen. Dat we dat willen doen met een verantwoord ondernemen beleid in een moderne ‘papierarme’ en dus online omgeving is een mooie basis.
BND heeft in iets meer dan een jaar tijd 400 werkgevers weten te binden aan de PPI die jullie samen met ASR hebben. Hoe verhoudt zich dat tot andere partijen in de markt?
Andere partijen zijn helaas niet zo open in hun cijfers. Het aantal deelnemers is bijvoorbeeld niet bekend. Maar als je naar het aantal werkgevers kijkt, behoren wij met 400 tot de succesvolste onder de PPI’s. Wij verwachten dat over een paar jaar maar enkele PPI’s echt succesvol zullen zijn. Wij doen er in samenwerking met een belangrijke groep adviseurs alles aan om daarbij te horen.  
Het intermediair reageert vaak nogal sceptisch op nieuwe initiatieven als die van BND. Hoe ga je om met cynisme?
Ik merk juist veel enthousiasme bij de professionele pensioenadviseurs over de PPI. Die zijn blij dat er nieuwe concurrenten bijkomen die de markt opschudden en de bestaande partijen dwingen om hun aanbod te moderniseren. Uitdagers zijn altijd nodig, anders is er geen zelfreinigend vermogen. Dat geldt voor elke branche. Bij enkele partijen in de branche merk ik wel cynisme, ja. De meeste nieuwe initiatieven mislukken ook. Brand New Day zal zich moeten bewijzen. Tot op heden lukt dat goed: het particuliere deel bereikte binnen 3 jaar haar break-evenpunt. En met de PPI zijn we goed op weg.
Wat zijn de plannen met en rondom de PPI voor de nabije toekomst?
Door zeer waardevolle input van onze klanten en adviseurs komen we over een aantal weken met enkele veranderingen op beleggingsgebied en in de lifecycles. Op 30 en 31 mei organiseren we mede daarom een tweetal seminars die razendsnel vollopen. Daar vertellen we meer over onze unieke beleggingsvisie en maken we onze wijzigingen bekend. Deze worden gevolgd door webinars voor adviseurs en later klanten. Naast deze ontwikkelingen in de propositie zijn we aan de slag onze portals te upgraden en implementeren we enkele STP processen in de back office. Tenslotte gaan we ons distributiebeleid naar en volgende fase brengen en zullen we de kracht van ons particuliere bedrijf gebruiken om organisatorisch een stap te maken. Kortom, veel leuke uitdagingen.

Reageer op dit artikel