nieuws

Ouderen moeten stenen kunnen omzetten in geld

Pensioen

Nederlanders zouden meer moeten beseffen, dat een huis niet alleen is om in te wonen, maar dat het op latere leeftijd ook een bron van inkomen kan zijn. Dat schrijft de Taskforce Verzilveren in haar eerste rapport ‘Eigen haard is zilver waard’.

Ouderen moeten stenen kunnen omzetten in geld

De Taskforce wil met dit rapport antwoord geven op de vraag hoe ouderen op een verantwoorde wijze de overwaarde van hun eigen huis kunnen gebruiken als het inkomen of pensioen ontoereikend is om de stijgende zorgkosten te betalen. In het rapport wordt onder andere verwezen naar de mogelijkheden die de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op dit gebied aanbieden. De mogelijkheid om te verzilveren gebeurt daar veelal via een omkeerhypotheek of ‘verkoop-en-terughuur’ constructie. “De potentie om te verzilveren is ook in Nederland  volop aanwezig, maar nauwelijks te benutten omdat banken en andere geldverstrekkers hier niet of nauwelijks meer in voorzien.”
Zorghypotheek
Als mogelijke oplossingen noemt de Taskforce een zorghypotheek of de mogelijkheid om  pensioengelden aan te wenden voor grotere uitgaven, bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning. “Vertrouwen in de complexe verzilverproducten is een noodzakelijke voorwaarde om de markt voor het verzilveren van de waarde van het huis in Nederland tot ontwikkeling te brengen.  Producten moeten voor consumenten begrijpelijk en door en door betrouwbaar zijn. Dit pleit voor gezamenlijke voorlichting van maatschappelijke organisaties en financiële partijen”, aldus de Taskforce in een toelichting.
Er zijn twaalf partijen bij de Taskforce Verzilveren aangesloten. Deze mix van financiële partijen, maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder  Achmea, Vereniging Eigen Huis, Obvion en AFM, steunen de in oktober 2012 opgerichte Taskforce onder meer door inbreng van eigen deskundigheid.
 

Reageer op dit artikel