nieuws

Finact introduceert Dividend-Pensioentoets

Pensioen

Finact Software brengt voortaan de dividendgevolgen voor de pensioentoezegging van de DGA in beeld. Hiermee krijgt het bestuur van een BV duidelijkheid over de vraag of een winstuitkering uit de vennootschap later niet leidt tot herroeping op fiscale grondslagen.

Finact introduceert Dividend-Pensioentoets

De Belastingdienst heeft in september vorig jaar een besluit gepubliceerd over dividenduitkeringen en pensioenopbouw. Bij dividenduitkering aan de aandeelhouder dient voortaan het benodigde pensioen-, lijfrente- of stamrechtvermogen in de BV beoordeeld te worden. Een onterechte dividenduitkering kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.
De toetsing in de software van Finact is de vertaalslag van de fiscale balans naar de waardering in het economisch verkeer. Verder is het belangrijk om de korte en langlopende verplichtingen te beoordelen ten opzichte van de commerciele pensioenverplichting. “Aangezien het gaat om toekomstige verplichtingenstellingen en de dividendtoets een beoordeling is op een bepaald tijdstip, was het niet eenvoudig om dit op een duidelijke manier door te rekenen en te rapporteren”, aldus Noach van Beusekom, mede-eigenaar van Finact.

Reageer op dit artikel