nieuws

DNB stipt opnieuw garantierisico’s bij levensverzekeraars aan

Pensioen

Toezichthouder DNB heeft voor de tweede keer het risico van het bieden van garanties op levensverzekeringen onder de aandacht gebracht. De lage rente bedreigt de kapitaalbuffers van verzekeraars en DNB vindt dat maatschappijen vooral bij collectieve pensioencontracten een riskante strategie voeren. Stoppen met het aanbieden van garanties, het verkorten ervan of het stellen van voorwaarden aan garanties in nieuwe contracten zouden de risico’s voor verzekeraars kunnen verkleinen, zo tipt de toezichthouder.

DNB stipt opnieuw garantierisico’s bij levensverzekeraars aan

De rente in ons land is historisch laag, stelt DNB in het Overzicht Financiële Stabiliteit. Met name de lage lange rente heeft een negatief effect op de vermogenspositie van verzekeraars en pensioenfondsen: “De verplichtingen van deze instellingen aan polishouders en deelnemers hebben vaak een zeer lange looptijd en stijgen daardoor bij een rentedaling snel in waarde. De tegenover deze verplichtingen aangehouden beleggingen hebben veelal een kortere looptijd en stijgen daardoor minder.”
Bij levensverzekeraars beslaan polissen met rendementsgaranties een groot deel van de langlopende verplichtingen. “Bij een lage rente zijn deze polissen kostbaar voor verzekeraars.” Gegarandeerde levenpolissen maken 60% uit van de totale portefeuille van levensverzekeraars. “De afgelopen jaren maakt de lage rentevoet het moeilijker om voldoende beleggingswinst te realiseren ten behoeve van deze rendementsgaranties. Zo ligt de risicovrije voet sinds 2009 lager dan de gemiddeld afgegeven garanties in de portefeuille van levensverzekeraars.”
Desondanks zijn verzekeraars uit concurrentieoverwegingen toch geneigd om hoge garanties te bieden. “Met name op collectieve pensioencontracten geven verzekeraars momenteel nog altijd relatief hoge rendementsgaranties af. Bij deze strategie bestaat het risico dat de kapitaalbuffers van de instelling worden uitgehold en de kwetsbaarheid voor een verdere rentedaling sterk toeneemt.”

Twee jaar terug uitte DNB al een waarschuwing aan het adres van verzekeraars die polissen met garanties en winstdeling verkopen. Ook toen vormde de lage rentestand de aanleiding. De toezichthouder zinspeelde toen op het terugschroeven van garanties in bestaande polissen, al zou dat in beperkte mate mogelijk zien. Een dergelijke suggestie doet DNB nu niet.
 

Reageer op dit artikel