nieuws

Alternatief gezocht voor fiscale versobering pensioen

Pensioen

Het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage wordt per 2015 met 0,4% verlaagd. Bovendien vervalt dan de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar zowel in de tweede als de derde pijler. Maar, zo staat in het gisteren beklonken sociaal akkoord: sociale partners mogen tot 1 juni 2013 met een alternatief komen.

Alternatief gezocht voor fiscale versobering pensioen

“Uitgangspunt daarbij is het behouden van een fiscale behandeling die voor iedere inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw”, aldus de Stichting van de Arbeid (STAR) die de sociale partners verenigt. Twee varianten zijn het onderzoeken waard vindt de STAR, beide gaan uit van een maximaal te bereiken opbouwpercentage van 2%. De eerste is de mogelijkheid van een netto pensioenspaarfaciliteit in aanvulling op de voorgestelde beperking van de Witteveenruimte met een vrijstelling voor vermogensrendementsheffing. Dit moet kunnen voortvloeien uit een collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraak, die verplicht moet kunnen worden gesteld. De tweede is de mogelijkheid om de belastingheffing op pensioenen gedeeltelijk te verschuiven van een heffing bij uitkering naar een heffing bij premie-inleg zonder belasting op vermogensrendement.
Het kabinet zegt het van belang te achten de ambitie ten aanzien van de pensioenhoogte in te perken. “Het is een maatschappelijk aanvaarde norm dat met veertig jaar werken iedereen redelijk in staat moet zijn om een pensioen bij elkaar te sparen van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Uitgaande van deze norm wordt het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage met 0,4% verlaagd. Bovendien vervalt de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar.”

Reageer op dit artikel