nieuws

Pensioenkoepel ziet wél ruimte voor zzp’ers in derde pijler

Pensioen

Anders dan staatssecretaris Klijnsma, die zich uitsluitend richt op oplossingen in de derde pijler, ziet de Pensioenfederatie juist ruimte in de tweede pijler voor zelfstandigen. De koepel kwam dinsdag met een eigen rapport.

Pensioenkoepel ziet wél ruimte voor zzp’ers in derde pijler

“Uitbreiding van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw bij het pensioenfonds waarbij de zzp’er voorheen was aangesloten lijkt in dat kader de meest passende optie”, aldus de Pensioenfederatie. “Pensioenfondsen kunnen daarbij in samenspraak met sociale partners het voortouw nemen. Er zijn wel fiscale aanpassingen nodig om pensioenregelingen in deze richting te kunnen uitbreiden.”
Maandag meldde Klijnsma aan de Tweede Kamer dat zij een werkgroep gaat inrichten die de mogelijkheden voor een collectieve regeling in de derde pijler moet onderzoeken. De Pensioenfederatie vindt dat de aandacht voor de positie van zzp’ers onderdeel moet zijn van de bredere discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. “Vragen zoals ‘voor wie is de tweede pijler bedoeld’, en ‘in hoeverre hebben overheid of pensioenfondsen een zorgplicht voor de pensioenopbouw van zzp’ers’ moeten hierbij worden betrokken, evenals individuele wensen van zzp’ers omtrent vrijwilligheid, keuzemogelijkheden en flexibele premie-inleg.”

Reageer op dit artikel