nieuws

Nederlander somber over pensioen

Pensioen

Nederlanders zijn pessimistisch over hun pensioen. Uit onderzoek van Achmea en De Persdienst blijkt dat de helft van de Nederlanders weinig tot geen vertrouwen heeft in een goede eigen oudedagsvoorziening. Volgens pensioenuitvoerder Syntrus Achmea moet de focus worden verlegd om het stelsel toekomstvast te maken.

Nederlander somber over pensioen

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 8% van de ondervraagden er véél vertrouwen in heeft dat ze later over een goede oudedagsvoorziening kan beschikken. Vrijwel alle Nederlanders vinden echter dat de pensioenen zich in een verkeerde richting ontwikkelen. Over de AOW zegt een ruime meerderheid dat deze zich in negatieve richting ontwikkelt. Een vijfde denkt dat het wel de goede kant op gaat. Over het tweede pijler pensioen is de stemming nog negatiever. Slechts 7% ziet een positieve ontwikkeling, terwijl 79% het de verkeerde kant op vindt gaan. De overheid wordt door 45% verantwoordelijk gehouden voor het veilig stellen van de oudedagsvoorziening, terwijl bijna 1 op de 3 ondervraagden vindt dat pensioenfondsen en verzekeraars hier de dominante rol in hebben. Slechts 15% legt de verantwoordelijkheid bij zichzelf.
Hans Snijders, directievoorzitter bij Syntrus Achmea, begrijpt het pessimisme. “Voor het eerst worden de pensioenen van een groot aantal Nederlanders per 1 april gekort. Dat zorgt vanzelfsprekend voor onrust.” Volgens Snijders zijn drie punten belangrijk om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. “Ten eerste: meer rechten voor jongeren. Nu bouwen jongeren te weinig pensioen op voor de premie die zij betalen. Daar moet een andere systematiek voor worden bedacht”, aldus de directievoorzitter. Hij pleit verder voor meer keuzevrijheid ten aanzien van de hoogte en de startdatum van het pensioen en een scherpere blik op de kosten.
 

Reageer op dit artikel