nieuws

Sanerend NN tuigt nieuw pensioenbedrijf op

Pensioen

Met de massale ontslagronde bij Nationale-Nederlanden, waar de komende twee jaar 1.350 van de 6.000 banen verdwijnen, gaat een reorganisatie gepaard die onder meer een nieuw pensioenbedrijf en een speciale afdeling voor het ondersteunen van het intermediair moet opleveren. Bij de banenreductie is “gezien de huidige marktomstandigheden boventalligheid onvermijdelijk”.

Sanerend NN tuigt nieuw pensioenbedrijf op

In samenwerking met pensioenadministrateur AZL en vermogensbeheerder ING Investment Management wordt een nieuw pensioenbedrijf opgezet. NN wijst naar de vraag van bedrijven naar betaalbare en heldere pensioenregelingen. “Om aan deze vraag tegemoet te komen, neemt Nationale-Nederlanden als marktleider het initiatief en start het een nieuw bedrijf dat zich volledig zal toeleggen op de doorontwikkeling van toekomstbestendige, Defined Contribution, pensioenoplossingen.” In het onderdeel Pensioen Services zullen alle bestaande zakelijke verzekerde pensioenregelingen worden ondergebracht.
Daarnaast gaat NN zich in de zakelijke schademarkt toeleggen op specifieke segmenten met een eenvoudiger productaanbod. Ook wordt gewerkt aan de bediening van het intermediairkanaal: “Gezien het belang en de grote wijzigingen die momenteel gaande zijn in het intermediaire landschap creëren wij in de nieuwe organisatiestructuur een speciale afdeling gericht op het ondersteunen van onafhankelijk adviseurs.”
Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING heeft de omzet in het derde kwartaal met 10% zien dalen tot € 944 (1.050) mln vergeleken met het derde kwartaal van 2011. Het onderliggend resultaat verdampte bijna geheel en kwam uit op € 10 (578) mln; dat is overigens wel een verbetering ten opzichte van het verlies van € 101 mln uit het tweede kwartaal. De verkoop van verzekeringen ging met ruim 20% omlaag naar € 45 (57) mln.

Reageer op dit artikel