nieuws

Nieuwe AOW-franchises

Pensioen

De Belastingdienst heeft de nieuwe AOW-franchises, die ingaan per 1 januari 2013, gepubliceerd.

Nieuwe AOW-franchises

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie berekend wordt. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt.
De lagere AOW-franchises in combinatie met de lagere opbouwpercentages (als bedoeld in artikel 10aa Uitvoeringsbesluit 1965) zijn eveneens gepubliceerd.

Klik hier voor de nieuwe AOW-uitkeringen en AOW-franchises.

Reageer op dit artikel