nieuws

Forse AFM-boete voor de Goudse

Pensioen

2012 eindigde voor de Goudse met een door de AFM opgelegde bestuurlijke boete van € 200.000. De boete is opgelegd omdat Goudse in 2010 bij beëindiging van deelname aan een pensioenregeling documenten heeft verstrekt waarin voor de uittredende deelnemer (wettelijk voorgeschreven) informatie ontbrak.

Forse AFM-boete voor de Goudse

Uit een onderzoek dat de AFM deed naar een groot pensioencontract van de Goudse is gebleken dat de verzekeraar in 2010 bij de beëindiging van deelname uitsluitend een aangepast premievrij polisblad, een waardeoverzicht met toelichting en een jaaroverzicht verstuurde aan de uittredende deelnemer. Deze documenten bevatten geen informatie over toeslagverlening en over het recht op waardeoverdracht of de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Volgens artikel 39, eerste lid, van de Pensioenwet zijn pensioenuitvoerders hiertoe wel verplicht. De toezichthouder oordeelt dat door het ontbreken van deze informatie de betreffende deelnemers mogelijk nadeel hebben ondervonden, omdat zij geen weloverwogen keuzes hebben kunnen maken over hun financiële situatie. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 39 van de Pensioenwet is € 500.000. De ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de omvang van Goudse waren voor de AFM redenen een lagere boete op te leggen.

Goudse heeft naar aanleiding van de bevindingen van de AFM alsnog aan de betrokken deelnemers de wettelijk verplichte informatie verstrekt. Ook heeft zij aangeboden om te zorgen voor een passende oplossing als oud-deelnemers aangeven nadeel te hebben ondervonden, omdat Goudse niet tijdig de betreffende informatie heeft verstrekt.
 

Reageer op dit artikel