nieuws

Fondsen gaan iets minder korten

Pensioen

De kortingen die pensioenfondsen moeten doorvoeren, lijken wat lager uit te vallen. De Nederlandsche Bank maakte vandaag bekend dat het om zo’n 70 fondsen gaat, in plaats van het eerder aangekondigde getal van ruim honderd. De gemiddelde korting komt op 1,9% uit in plaats van 2,3%.

Fondsen gaan iets minder korten

Behalve aan gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten, is dit herstel toe te schrijven aan de nieuwe berekeningsmethode van de verplichtingen op de lange termijn, de Ultimate Forward Rate (UFR), aldus DNB.
Volgens de Pensioenfederatie maakt een aantal fondsen op vrijdag 1 februari bekend of zij de pensioenen en de pensioenopbouw met ingang van 1 april 2013 gaan verlagen. Op dinsdag 19 februari, een week na de uiterste inleverdatum van herstelplan-evaluaties bij DNB, zal de Pensioenfederatie een compleet overzicht uitbrengen.
De pensioenkoepel wijst er op dat de kortingen weliswaar wat lager uitpakken, maar dat niettemin enkele miljoenen gepensioneerden en werknemers rechtstreeks door de maatregelen worden getroffen. “Bovendien liggen bij circa 40 fondsen in 2014 aanvullende maatregelen in het verschiet. Het feit dat zo’n 80 procent van de circa 350 pensioenfondsen geen verlaging hoeft door te voeren is op zichzelf goed nieuws. Een fors aantal van die fondsen zal de pensioenen (ook) dit jaar echter niet kunnen aanpassen aan de loon- of prijsontwikkeling.”
De Pensioenfederatie maakt zich verder zorgen over de verwarring die bij veel gepensioneerden dreigt te ontstaan. “Zij houden door enkele fiscale maatregelen van de overheid vanaf begin dit jaar netto enkele procenten minder over van hetzelfde bruto-pensioen. De overheid heeft hier nauwelijks voorlichting over gegeven. Voor gepensioneerden die zijn aangesloten bij een pensioenfonds dat de pensioenen gaat verlagen is een dubbele inkomensterugval het vervelende gevolg”, aldus de pensioenkoepel.

Reageer op dit artikel