nieuws

AFM wil meer eerlijkheid over pensioen

Pensioen

De pensioensector moeten richting deelnemers eerlijker communiceren dan alleen de verplichte informatievoorziening. Harman Korte, bestuurslid bij de AFM, nodigde de sector hier gisteren “dringend” toe uit tijdens het seminar Eye on Pensions van accountants- en adviesfirma Ernst & Young. Meer eerlijkheid is volgens hem een voorwaarde voor herstel van vertrouwen.

AFM wil meer eerlijkheid over pensioen

Eerlijker zijn over pensioen betekent volgens Korte in de eerste plaats “het achterwege laten van halve waarheden”. “Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan uitspraken over hoe groot de toename van het vermogen in het pensioenfonds is geweest, zonder een relatie te leggen met de toename van de omvang van de verplichtingen.” Een ander voorbeeld is volgens het AFM-bestuurslid een pensioenuitvoerder die een brochure voor werkgevers uitgeeft waarin wordt gesproken van een vaste premie (defined contribution) terwijl de werknemers van diezelfde werkgever een brochure mee naar huis krijgen waarin een defined benefit regeling wordt uitgelegd. Ook bemerkt Korte in de pensioensector terughoudendheid bij het transparant maken van de kwaliteit van de pensioenregeling. “Er zijn bedenkingen tegen de invoering van een indicator voor kwaliteit. En het merkwaardige is dat die bedenkingen ook geuit worden door vertegenwoordigers van pensioenuitvoerders die wat de kwaliteit van de regeling betreft, aan de goede kant zitten” Ook de kans dat je als deelnemer meer of minder dan nodig inlegt is voor je pensioen blijft volgens hem nog onderbelicht. Korte prees gisteren wel de sector voor het oppakken van de handschoen naar aanleiding van de rapportage die de AFM in 2011 schreef over het verschil in efficiency bij de pensioenuitvoerders. “Ongemakkelijk is de transparantie voor fondsen die relatief hoge uitvoeringskosten gaan laten zien. En ook hier geldt: als je het niet kunt uitleggen, moet het anders.”
 
 

Reageer op dit artikel