nieuws

Pensioen en Rutte II: ondoordacht, niet effectief

Pensioen

Per 2014 wordt het Witteveenkader met 0,1% naar beneden aangepast. Een logisch gevolg van het verhogen van de (fiscale) pensioenleeftijd per 2014. Het Regeerakkoord Rutte II verlaagt per 2015 het fiscaal maximum met nog eens 0,4%. Alleen hier geen andere reden dan een recht toe recht aan bezuiniging, althans zo wordt het gebracht. Wat zijn de gevolgen van het akkoord, uitgaande van een maximum benutting van de fiscale voorwaarden?

 
Door de lage rente en de hogere levensverwachting zal het handhaven van de huidige pensioenovereenkomst leiden tot fors hogere lasten. Het effect van 67 jaar (grofweg 10% verlaging) en de verlaging van het fiscaal maximum met (0,5/2,25=) 22% wordt weer opgevuld door hogere tarieven in verband met stijging langleven, rente, kwetsbare positie verzekeraars en Solvency II. Werkgevers zullen daarom inzetten op een budgetneutrale verlaging van de opbouw. Hiermee worden werknemers dus ‘gekort’ op hun toekomstige opbouw.    

(Verzekerde) premieregeling

De 4%-staffel gaat evenredig met het Witteveenkader voor middelloon omlaag. Niet te verwachten is dat de staffel nog wordt verhoogd met een recentere overlevingstafel en een lager verwacht rendement dan 4%. De eigen bijdrage zal daarmee ook worden verlaagd. Een lagere eigen bijdrage leidt tot ruimte waarmee werknemers in de netto sfeer (box 3, echter wel 30% belasting over het fictieve rendement van 4%) pensioenvermogen opbouwen, of door af te lossen op de hypotheeklening (woonhuis als pensioen). Het alternatief kan zijn de 3%-staffel, echter dit kan leiden tot lastenverzwaring voor de werkgever en hier speelt de toetsingsproblematiek. Die zie ik niet op grote schaal worden toegepast.     

Pensioenfondsen

Bij pensioenfondsen zal het effect zijn dat de premie op hetzelfde niveau blijft, de aanspraken omlaag gaan en daarmee de dekkingsgraad gaat stijgen. Dit kan worden gebruikt om ouderen niet te korten of om te indexeren. Behalve de andere maatregelen die gaan leiden tot generatieconflicten is ook dit weer een maatregel waarmee het pensioen van jongeren wordt uitgekleed.     In feite wordt er door Rutte II niet bezuinigd op pensioen. Door versobering van het Witteveenkader wordt er op korte termijn meer winstbelasting opgehaald via de gedeeltelijke afschaffing van de omkeerregel. Maar de belastinginkomsten op lange termijn loop je dan toch mis? Het gevolg zal zijn dat er in de toekomst nog meer moet worden bezuinigd. Zie daar de hond die zijn eigen staart najaagt.   Edwin Schop  

Reageer op dit artikel