nieuws

CBS-tafels leiden niet tot verhoging pensioenrichtleeftijd in 2015

Pensioen

Het CBS heeft op 13 december de nieuwe prognoses van de levensverwachting gepubliceerd. Op basis van deze prognoses wordt vanaf 2014 bekeken of de pensioenrichtleeftijd verder moet worden verhoogd. Op basis van de meest recente cijfers blijft de pensioenrichtleeftijd in 2015 staan op 67 jaar.

 
De Wet op de loonbelasting voorziet per 1 januari 2014 in een pensioenrichtleeftijd voor de tweede pijler van 67 jaar. In de wet is ook een redelijk ingewikkeld ogende formule opgenomen waarmee wordt bepaald of de pensioenrichtleeftijd in 2015 en volgende jaren nog meer omhoog moet. Verhoging vindt plaats als de gemiddelde resterende levensverwachting van iemand die in 2025 65 jaar is meer bedraagt dan 21,65 jaren. Op basis van de onlangs gepubliceerde tafels van het Actuarieel Genootschap (AG) verwachtten wij dat deze grens zou worden bereikt. Volgens het AG is de gemiddelde levensverwachting van iemand die in 2025 65 jaar is namelijk 21,65 jaren.   

Verrassende prognoses

Het CBS komt echter verrassend met andere prognoses. Het CBS komt op een gemiddelde levensverwachting van 20,77 jaren. Dit is zelfs een daling ten opzichte van de vorige tabel. Dit wordt volgens het CBS veroorzaakt doordat de levensverwachting van vrouwen licht is gedaald en er een ander model is gebruikt. Daarbij is meer naar de lange termijn gekeken, terwijl bij het AG de korte termijn veel zwaarder weegt.Tenslotte kijkt het CBS meer naar de West Europese bevolkingscijfers omdat de Nederlandse bevolking relatief klein is. Dit maakt de uitkomsten stabieler. 
 

Conclusie 

Op basis van de nieuwe CBS-cijfers gaat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2015 niet verder omhoog en blijft deze op 67 jaar. Volgens de formule die in de wet is opgenomen wordt vanaf 2015 jaarlijks gekeken of de pensioenrichtleeftijd verder moet worden verhoogd. Daarvoor worden de CBS cijfers gebruikt. Eind volgend jaar weten we of de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2016 wordt verhoogd.    Voor de AOW-leeftijd wordt dezelfde formule gehanteerd. Daarbij zijn de stappen waarmee de ingangsleeftijd wordt verhoogd echter drie maanden per keer, terwijl dit bij de aanvullende pensioenen een jaar is. Het CBS verwacht zelf dat de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar uitkomt.    Door: Herman Kappelle  [ Bron: Persbericht CBS PB12-073, 13 december 2012 ]

Reageer op dit artikel