nieuws

AOW-leeftijd op 71,5 jaar in 2060

Pensioen

De AOW-leeftijd ligt als het huidige kabinetsbeleid wordt voortgezet, in 2060 op 71 jaar en 6 maanden. Dit blijkt uit de ‘Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de nieuwe prognose stijgt de levensverwachting voor mannen van 79,2 jaar in 2011 naar 87,1 jaar in 2060 en bij vrouwen van 82,9 naar 89,9 jaar. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken dat een verdere stijging van de AOW-leeftijd na 2021 wordt bepaald door de ontwikkeling van de levensverwachting.

AOW-leeftijd op 71,5 jaar in 2060

De stijging van de levensverwachting valt voor mannen 2,6 jaar en voor vrouwen 2,5 jaar hoger uit dan in de prognose in 2010. Vanaf 2012 hanteert het CBS namelijk een ander sterfteprognosemodel waarbij een stabiel dalende trend van sterfecijfers in West-Europa het uitgangspunt is. Het nieuwe model houdt ook rekening met de veranderingen in het rookgedrag.
Door de stijging van de AOW-leeftijd zal het aantal 65-plussers binnen de potentiële beroepsbevolking oplopen tot 0,8 mln in 2040. De totale beroepsgeschikte bevolking zan dan bestaan uit uit 10,1 miljoen mensen, evenveel als begin dit jaar. De totale bevolking ligt in 2040 op 17,8 mln, een miljoen meer dan op dit moment. De zogeheten ‘grijze druk’,  de verhouding tussen het aantal AOW’ers en de omvang van de potentiële beroepsbevolking, blijft het kabinetsbeleid ten spijt voorlopig sterk toenemen. Staan er dit jaar tegenover ieder AOW’er nog 3,7 mensen die kunnen werken, in 2040 zijn dat er 2,1 waarna de verhouding tot 2060 weer oploopt tot 3,1. Zonder de verhoging van de AOW-leeftijd zouden er in 2040 op iedere AOW’er nog maar twee leden van de potentiële beroepsbevolking staan.

Reageer op dit artikel