nieuws

ABP verhoogt premies met 1,3%

Pensioen

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij ABP gaat in 2013 omhoog: van 24,1% naar 25,4%. Dat is volgens het grootse pensioenfonds van Nederland nodig vanwege de gestegen levensverwachting, de samenstelling van het ABP-deelnemersbestand en de eisen die de toezichthouder stelt. De tijdelijke opslag op de premie van 3,2%, die moet bijdragen aan het herstel van de financiële positie, is hierbij inbegrepen.

ABP verhoogt premies met 1,3%

De premies gaan omhoog, terwijl de pensioenuitkering waarschijnlijk zal dalen. Al eerder kondigde ABP een mogelijke verlaging van het pensioen met 0,5% per 1 april 2013 aan. Op 1 februari 2013 maakt het fonds bekend of deze verlaging definitief is.
De premiestijging van 1,3% bestaat uit verschillende bestanddelen: 0,6% als gevolg van de gestegen levensverwachting en 0,3% als gevolg van de ontwikkeling in het deelnemersbestand. Nieuw is de extra opslag van 0,3% voor bijdrage aan herstel. “Dit vloeit voort uit de eis van toezichthouder DNB dat de premie moet bijdragen aan herstel van de financiële positie”, aldus ABP.

Reageer op dit artikel