nieuws

‘Uitkomst premiepensioen wordt tot wel 25% overschat’

Pensioen

De fiscale premiestaffels voor beschikbare premieregelingen weerspiegelen de huidige economische omstandigheden onvoldoende. Dit resulteert in onrealistische pensioenverwachtingen, aldus actuarieel adviesbureau Lane, Clark & Peacock in een rapport.

‘Uitkomst premiepensioen wordt tot wel 25% overschat’

CDA-kamerlid Pieter Omtzigt stelde eerder deze week al Kamervragen over de staffels die zijn gebaseerd op een netto beleggingsrendement van 4% per jaar. “Niet realistisch”, zegt ook LCP die het wel een verbetering noemt dat het UPO vanaf 2013 de indicatieve pensioenaankoop op pensioendatum baseert op de 25-jaars swaprente.
De opbouwfase blijft echter gebaseerd op de veronderstelling dat met de beleggingen een gemiddeld netto rendement van ten minste 4% per jaar kan worden behaald. “Bovendien worden overlevingstafels gebruikt die geen rekening houden met een stijgende levensverwachting. In totaal wordt het bereikbare pensioen hierdoor tot wel 25% overschat door de deelnemers.”
Ook wordt volgens LCP onvoldoende rekening gehouden met inflatie en beleggingskosten. “Bij de fondsen voor zelf beleggen zijn de gemiddelde beleggingskosten bijna 0,4% hoger dan bij de lifecyclefondsen. Dat kan leiden tot een 5 tot 7% lager pensioen. Werknemers die ervoor kiezen geen gebruik te maken van de lifecyclefondsen, moeten daarom dus structureel een beter rendement halen om hetzelfde pensioen te bereiken.”
Het rapport geeft een overzicht van de beleggingskosten en de beleggingsrendementen bij beschikbare premieregelingen van zes Nederlandse verzekeraars en zes premiepensioeninstellingen (PPI’s). “De opkomst van de PPI’s creëert een sterke concurrentie voor verzekeraars en we verwachten dat hierdoor zowel de beleggingskosten als de overige uitvoeringskosten bij beschikbare premieregelingen omlaag zullen gaan”, voorspelt LCP.

Reageer op dit artikel