nieuws

Riemen: ‘Over vijftien jaar maximaal tien pensioenfondsen’

Pensioen

Gerard Riemen sprak gisteren tijdens het eerste pensioenevent van BeFrank de verwachting uit dat er over vijftien jaar nog maximaal tien pensioenfondsen zijn. Riemen deed de uitspraak met nadruk op persoonlijke titel en niet namens de Pensioenfederatie.

Riemen: ‘Over vijftien jaar maximaal tien pensioenfondsen’

Gerard Riemen, directeur pensioenfederatie, Ilja Boelaars, pensioenwoordvoerder van de Jonge Democraten (de jongerenafdeling van D66) en Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank, mochten tjdens de bijeenkomst van premiepensioeninstelling BeFrank elk hun toekomstige pensioenstelsel schetsen.
Riemen wil collectiviteit en risiciodeling behouden, al moet de verdeling wel transparanter worden. Het aantal pensioenfondsen neemt in zijn scenario enorm af tot tien grote collectiviteiten. Ondernemingen kunnen daarnaast nog wel steeds gelieerde fondsen hebben. De verplichtstelling zoals die nu bestaat verdwijnt, maar werkgevers krijgen wel de verplichting om een regeling aan te bieden. Die verplichting hebben zij ook jegens zzp-ers.
Ilja Boelaars wil daarentegen naar een individueel stelsel met verplichte deelname zonder sociale partners. Werknemers krijgen een individuele pensioenrekening, maar wel met collectieve beleggingskeuzes. Voor sociale partners is in zijn model geen plaats. Ook Folkert Pama is voor een individueel stelsel, en vindt dat het individu ook prima zelf het beleggingsrisico kan dragen als het gaat om ouderdomspensioen. Voor arbeidongeschiktheid – en nabestaandenpensioen wil hij de collectieve risicodeling in stand houden. De deelnemer is wat hem betreft in staat om zelf beleggingskeuzes te maken. Pama ziet de verplichtstelling graag verdwijnen, maar is net als Riemen en Boelaars wel voor een pensioenplicht die zich ook uitstrekt tot zzp-er en dga. Tot slot wil hij de tweede en derde pijler laten integreren: alle pensioenopbouw op één polis.

Reageer op dit artikel