nieuws

Pensioenfederatie vreest uitholling van pensioen

Pensioen

Net als het Verbond van Verzekeraars is de Pensioenfederatie niet enthousiast over de beperking van Rutte II om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Ook is de koepelorganisatie bang dat pensioenen zich met de aftoppingsgrens van € 100.000 op een hellend vlak bevinden. “Het risico ontstaat dat de aftoppingsgrens in de toekomst vaker neerwaarts wordt bijgesteld, met korte termijn opbrengsten voor de overheid én verdere uitholling van het pensioen tot gevolg.”

Pensioenfederatie vreest uitholling van pensioen

Vanaf 2015 wordt de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen beperkt. Hoe jonger de deelnemer, hoe minder mogelijkheden hij of zij krijgt om belastingvrij pensioen op te bouwen. “Een dergelijke beperking heeft een fnuikend effect op het uiteindelijke pensioenresultaat. Het verschil tussen oude en jonge generaties kan oplopen tot enkele tientallen procenten van het pensioenresultaat in het nadeel van jongeren”, aldus de Pensioenfederatie die de maatregel onevenwichtig noemt en betreurt dat er geen specifieke aandacht wordt gegeven aan de intergenerationele effecten van de maatregelen op het gebied van pensioenen.
Boven een aftoppingsgrens die is bepaald op € 100.000, kan als het aan Rutte II ligt geen gebruik worden gemaakt van de omkeerregel. “Het voordeel van de omkeerregel is dat pensioen kan worden opgebouwd, zonder dat er belasting over betaald wordt. De belasting wordt pas geheven als de pensioenuitkering ingaat. Mochten de huidige pensioenregelingen ongewijzigd worden voortgezet, dan kan er sprake zijn van een deel onbelaste en een deel belaste opbouw. Dit heeft een veel complexere uitvoering van pensioenregelingen tot gevolg”, aldus de Pensioenfederatie.

Reageer op dit artikel