nieuws

‘Modaal krijgt 30% minder pensioen door regeerakkoord’

Pensioen

De maatregelen in het regeerakkoord zorgen ervoor dat werknemers met een modaal inkomen uiteindelijk 30% minder pensioen ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van pensioenuitvoerder Syntrus Achmea, dat namens 80 pensioenfondsen voor 3 miljoen Nederlanders het pensioen verzorgt. Voor mensen met een inkomen boven een ton is de achteruitgang in pensioen nog groter.

‘Modaal krijgt 30% minder pensioen door regeerakkoord’

Het nieuwe kabinet wil het inkomenspercentage dat werknemers jaarlijks belastingvrij opzij kunnen leggen voor hun pensioen terugbrengen tot 1,75%. Hierbij geldt een inkomensgrens van € 100.000 waarboven VVD en PvdA helemaal niet mee willen betalen. Nu kunnen werknemers nog 2,25% fiscaal vriendelijk voor hun oude dag opzij zetten.Ook willen de liberalen en sociaal-democraten gepensioneerden laten meebetalen aan de AOW. Syntrus Achmea wijst erop dat de overgang van een eind- naar een middelloonregeling bij veel werkgevers sowieso al voor een versobering van pensioenen zal zorgen.

Reageer op dit artikel