nieuws

Kamervragen Omtzigt over beschikbarepremieregeling

Pensioen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) over de premieovereenkomst voor pensioenen. Volgens Omtzigt zit er een discrepantie tussen de fiscaal toegestane staffel en de voorbeeldrekenrente. Hij vraagt zich af of deelnemers met een premieovereenkomst daardoor nog wel adequaat pensioen kunnen opbouwen.

Kamervragen Omtzigt over beschikbarepremieregeling

Omtzigt wijst Klijnsma erop dat steeds meer werkgevers overstappen van een uitkeringsovereenkomst (defined benefit) naar een premieovereenkomst (defined contribution) maar dat de fiscale regelgeving hier niet op aansluit. Hij stelt dat voor de in 2013 te verstrekken Universele Pensioenoverzichten (UPO’s) bij defined-contributionregelingen een voorbeeldrekenrente van 2,4% wordt gehanteerd en vraagt zich af “waarom de fiscale staffels voor de DC-regeling nog gebaseerd zijn op een rente van 4%, terwijl de marktrente al vele jaren onder de 4% ligt.”
Ook wijst het Kamerlid erop dat pensioenfondsen hun verplichtingen moeten baseren op de meest recente overlevingstafel van het Actuarieel Genootschap terwijl de beschikbarepremiestaffels echter nog gebaseerd zijn op de overlevingstafel GMB/GBV 2000-2005.
Actuarissen- en pensioenconsultantbureau LNBB is blij met deze en andere vragen die Omtzigt aan de staatssecretaris heeft gesteld en noemt het een “doorbraak”. “Sinds de door ons in september gelanceerde Premiepensioenwijzer is het inzicht bij velen in de branche dat bestaande wet- en regelgeving tegenstrijdig is, zelfs misleidend is en zeker niet leidt tot de vurig gewenste transparantie en bewustwording bij de pensioenconsument”, aldus LNBB.

Reageer op dit artikel