nieuws

‘Breng pensioenuitkering stapsgewijs omlaag’

Pensioen

Een pensioen waarbij het inkomen in het begin hoger en later lager is, zou beter aansluiten bij de dalende inkomensbehoeften van ouderen. Een gelijkmatige daling kan ook worden bereikt door een lagere indexatie van de aanvullende pensioenen. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift ‘Tevreden met pensioen. Veranderende inkomens en behoeften bij ouderen.’

‘Breng pensioenuitkering stapsgewijs omlaag’

Op 3 december 2012 zal Arjan Soede, medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau dit proefschrift verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Soede concludeert dat het huidige niveau van de AOW een goede bescherming biedt tegen armoede en dat het gemiddelde inkomen van 65-plussers in de afgelopen decennia sterker steeg dan dat van jongeren. Naast een hogere AOW, hebben ouderen vaker een aanvullend pensioen. De doorsnee daling in besteedbaar inkomen bij pensionering is 16%. Deze daling is in lijn met de veranderende behoeften van ouderen.
Soede doet in zijn proefschrift een aantal aanbevelingen aan pensioenuitvoerders. “Veel pensioenfondsen bieden de mogelijkheid om te beginnen met een iets hoger pensioen, dat na vijf of tien jaar met maximaal 25% wordt verlaagd. Hiervan wordt nog weinig gebruik gemaakt. Pensioenfondsen zouden deze mogelijkheid meer onder de aandacht kunnen brengen en er daarnaast voor kunnen zorgen dat de daling in meer, maar ook in kleinere stappen kan plaatsvinden. Dit zou beter aansluiten bij de afnemende behoeften van ouderen.” Een andere optie is dat pensioenfondsen de indexatie voor gepensioneerden iets lager (ongeveer ½ procent per jaar) vaststellen dan de indexatie voor werkenden. “Het is voor ouderen wel belangrijk dat er voor hen meer zekerheid is over de indexatie”, tekent hij aan.
Tot slot becijfert hij dat mannen gemiddeld 18% aan huishoudensinkomen verliezen als hun partner overlijdt, en vrouwen maar liefst 25%. “Als voormalig kostwinner blijven mannen hetzelfde aanvullende pensioen ontvangen als hun vrouw overlijdt. Alleen de AOW van de partner valt weg. Vrouwen ontvangen een lager aanvullend nabestaandenpensioen als hun man is overleden. Ik raad aan om ook het aanvullende pensioen, net zoals het nabestaandenpensioen, te verlagen als de partner van de gepensioneerde overlijdt. Dit sluit goed aan bij de financiële behoeften van de nabestaande en geeft beide partners een gelijkwaardigere positie.”

Reageer op dit artikel