nieuws

AFM bemoeit zich met kortingsbrief pensioenfondsen

Pensioen

Pensioenfondsen die op 1 april volgend jaar een korting gaan doorvoeren moeten hun deelnemers uiterlijk op 1 maart berichten. De AFM verzoekt dringend om het uniform pensioenoverzicht (UPO) over 2013 pas te versturen na toepassing van de korting en wil dat zowel de ongekorte als de gekorte aanspraken worden weergegeven.

AFM bemoeit zich met kortingsbrief pensioenfondsen

In een brief van drie kantjes legt de AFM de fondsen uit hoe zij de communicatie het beste kunnen aanpakken. “Als u op basis van de evaluatie van uw herstelplan 2011 en de dekkingsgraad op 31 december 2012 een korting per 1 april 2013 moet doorvoeren, is het de bedoeling dat u alle belanghebbenden uiterlijk op 1 maart 2013 hierover schriftelijk informeert.”
De AFM verzoekt de fondsen het UPO 2013 te verstrekken na toepassing van de korting. “Gezien de gangbare peildata van het UPO 2013 bevat dit in de huidige vorm geen informatie over de korting per 1 april 2013. De financiële gevolgen van de korting zouden daarom pas zichtbaar worden op het UPO 2014. Dit kan leiden tot onduidelijkheid bij de deelnemer.”
De AFM vindt het wenselijk dat het UPO ook de ongekorte pensioenaanspraken vermeldt. “Een grote groep deelnemers is niet goed in staat een korting uitgedrukt in een percentage te duiden. Deze deelnemers zijn er bij gebaat te zien wat deze korting voor hun pensioenaanspraken of pensioenrechten daadwerkelijk betekent. Door beide bedragen naast elkaar te plaatsen zijn deelnemers beter in staat het effect van de korting te begrijpen.”

Reageer op dit artikel