nieuws

Toezichthouders: helft crisisplannen pensioenfondsen ondermaats

Pensioen

De kwaliteit van de financiële crisisplannen van de pensioenfondsen varieert sterk en is in de helft van de gevallen voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

Toezichthouders: helft crisisplannen pensioenfondsen ondermaats

De helft van de onderzochte plannen is van voldoende of goede kwaliteit. De andere helft is onvoldoende of slecht. De fondsen moeten wat de toezichthouders betreft maatregelen beter prioriteren, meer duidelijkheid scheppen over het moment van korten op pensioenen en bij de besluitvorming meer rekening houden met calamiteiten. Ook sporen DNB en AFM de fondsen aan om beter vast te leggen hoe en wanneer de fondsen communiceren met hun deelnemers en hoe ze invulling geven aan een evenwichtige belangenafweging.
DNB heeft vorig jaar een ‘Beleidsplan financieel crisisplan pensioenfondsen’ uitgewerkt nadat was gebleken dat veel fondsen niet voorbereid waren op een diepe crisis. Inmiddels hebben bijna alle ca. 300 fondsen zo’n plan. AFM en DNB verwachten van de fondsbesturen dat zij hun crisisplannen waar nodig herzien en stellen nieuwe onderzoeken in het vooruitzicht om vast te stellen of de plannen dan wel voldoen aan de eisen.

Reageer op dit artikel