nieuws

Stoppende pensioenadviseurs ondernemen nog geen actie

Pensioen

Volgens IG&H heeft 90% van de adviseurs die zeggen per 1 januari te stoppen met pensioenadvisering nog geen aanstalten gemaakt om hun portefeuille te verkopen of afspraken te maken over een samenwerking met een andere partij. Is dat op 1 mei nog niet gebeurd, dan moeten de verzekeraars zich over deze ‘zwevende ‘ portefeuilles gaan ontfermen.

Stoppende pensioenadviseurs ondernemen nog geen actie

Uit IG&H-onderzoek onder 300 pensioenadviseurs blijkt dat 20% van hen wil stoppen met het oog op de invoering van een WFT-vergunning voor pensioenadvies. Daarvan wil driekwart gaan samenwerken met verzekeraars of gecertificeerde adviseurs. De rest wil zijn pensioenportefeuille verkopen. “Echter, hoewel de deadline van 1 mei 2012 nadert, is er nog weinig beweging in de markt waarneembaar. Zo heeft 47% zich zelfs nog niet georiënteerd op de mogelijkheden.”
Anderzijds wil 40% van de kantoren die doorgaan in pensioenen hun activiteiten gaan uitbreiden. Volgens IG&H ontbreekt bij de stoppende adviseurs echter de ‘sense of urgency’ om afspraken te maken over hun portefeuille. “Vrijwel geen van deze adviseurs denkt dat het stoppen met pensioenactiviteiten een grote impact op de bedrijfsvoering zal hebben. Dit komt met name omdat pensioen slechts een klein deel van hun activiteiten en inkomsten vertegenwoordigt.”

Reageer op dit artikel