nieuws

‘Pensioenfondsen transparanter over kosten’

Pensioen

Volgens de Pensioenfederatie zijn Nederlandse pensioenfondsen vanaf eind 2011 voortvarend aan de slag gegaan met het bieden van inzicht in hun uitvoeringskosten. Dat staat in een tussentijdse rapportage van de Pensioenfederatie aan de staatssecretaris van SZW. Het rapport van Lane, Clark & Peacock dat vorige week stof deed opwaaien, geeft echter een minder rooskleurig beeld.

‘Pensioenfondsen transparanter over kosten’

De Pensioenfederatie gebruikte voor de evaluatie gegevens uit 158 jaarverslagen van pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigen samen 91% van het totaal aan belegd vermogen. Uitgaande van het belegd vermogen als maatstaf rapporteert 85% van de sector conform de aanbevelingen over de kosten van pensioenbeheer en 91% over de kosten van het vermogensbeheer, 76% maakte ook de transactiekosten apart inzichtelijk. Omdat de Pensioenfederatie het belegd vermogen als maatstaf neemt, vallen de resultaten beter uit dan in het rapport van adviesbureau Lane, Clark & Peacock vorige week. Uit dat onderzoek, onder 219 fondsen, blijkt dat twee derde van de fondsen de vermogensbeheerkosten opneemt in het jaarverslag en dat slechts een kwart van de fondsen zich waagt aan een inschatting van de transactiekosten.
De Pensioenfederatie onderzocht tevens de hoogte van de kosten. Bij vermogensbeheerkosten en transactiekosten bedroegen deze kosten gemiddeld respectievelijk 0,40% en 0,13% van het belegd vermogen. De kosten van het pensioenbeheer kwamen per fonds gemiddeld uit op € 302 per deelnemer. In het LCP-rapport werden de kosten geschat op bijna 20% van de ingelegde premie. De Pensioenfederatie liet toen meteen weten de link tussen premie en kosten geen goede te vinden. 
PensioenP 

Reageer op dit artikel