nieuws

NOPD wil van verplichtstelling af

Pensioen

De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) doet in een speciaal ‘Herfst-statement’ een aantal aanbevelingen aan de overheid, zoals afschaffing van de verplichtstelling voor bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en stevige herijking van pensioen in eigen beheer voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s).

NOPD wil van verplichtstelling af

Ook wil de NOPD dat waardeoverdracht bij wisseling van baan verplicht wordt en verzoekt de beroepsorganisatie om verplichte conversie van pensioenrechten bij echtscheiding en afschaffing van de doorsneepremie. “Onze deskundige aanbevelingen moeten in samenhang worden gezien. Samenhang ontbreekt in het pensioenbeleid, dat te veel wordt bepaald door ad hoc-maatregelen.” 

Reageer op dit artikel