nieuws

Indexatievoorwaarden aangescherpt bij korting pensioenen

Pensioen

Als een pensioenfonds gebruik wil maken van de mogelijkheid om kortingen te spreiden, mogen de pensioenen pas weer worden geïndexeerd als een dekkingsgraad van 110% is bereikt. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft dit laten weten naar aanleiding van Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA) over het zogeheten Septemberpakket pensioen.

Indexatievoorwaarden aangescherpt bij korting pensioenen

De indexatievoorwaarde maakt het totaalpakket volgens De Krom evenwichtiger. “Pensioenfondsen kunnen hun indexatiebeleid zelf vormgeven, binnen de grenzen van de wet. Het staat fondsen vrij de grens te verhogen waaronder geen indexatie plaatsvindt.” De staatssecretaris gaf in zijn antwoord ook aan dat in het Septemberpakket geen sprake is van verhoging van het minimaal vereist eigen vermogen. Bovendien is geen wetswijziging nodig voor aanpassing van de pensioenrichtleeftijd of invoering van een levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM).

Reageer op dit artikel