nieuws

Herziening pensioenrichtlijn IORP vertraagd

Pensioen

Een voorstel voor een herziening van de Europese pensioenfondsrichtlijn IORP zal niet eerder dan medio 2013 het levenslicht zien. De Europese Commissie heeft haar oorspronkelijke doelstelling om nog dit jaar met een richtlijn te komen niet gehaald, zo meldt staatssecretaris De Krom in een brief aan de Tweede Kamer. De herziening maakt onderdeel uit van het zogeheten Witboek Pensioenen van de commissie.

Herziening pensioenrichtlijn IORP vertraagd

In het Witboek heeft de Europese Commissie aangeven op welke acht terreinen van de Europese pensioenpolitiek er de komende jaren stappen moeten worden gezet. Voor Nederland zijn met name de ontwikkelingen rondom de IORP-richtlijn van belang. Met een herziening hiervan wil Europa de pensioenfondsen binden aan de regels die ook gelden voor verzekeraars op grond van Solvency II. Ook moet een vernieuwde richtlijn volgens de brief van De Krom zorgen voor meer “grensoverschrijdende activiteiten op dit terrein” en helpen bij de verbetering van de algemene pensioenvoorziening in Europa.
De staatssecretaris constateert tevreden dat een richtlijnvoorstel is uitgesteld tot tot medio 2013 omdat de Europese toezichthouder op het pensioen- en vezekeringswezen EIOPA nog maar net is begonnen met zijn “quantitative impact study” (QIS).  “Gezien de aard van de materie vergt zo’n studie de nodige tijd”, aldus De Krom. “Daarom volg ik samen met belanghebbenden in de pensioensector en een aantal andere lidstaten, de ontwikkelingen rond de QIS intensief.” In maart 2013 worden de eerst uitkomsten verwacht. 

Reageer op dit artikel