nieuws

Ex-directieleden ING vangen bot in zaak pensioenindexatie

Pensioen

De vordering van een aantal ex-topbankiers van ING tot indexering van hun pensioenen is gisteren door de Amsterdamse kantonrechter afgewezen. De directieleden betoogden dat zij op grond van hun voormalige arbeidsovereenkomst een onvoorwaardelijk recht op indexatie hadden. De kantonrechter volgt dat standpunt niet. In 2011 is de vordering van het pensioenfonds van de ‘gewone’ werknemers van ING al afgewezen.

Ex-directieleden ING vangen bot in zaak pensioenindexatie

Bij ING financiert niet het pensioenfonds, maar de werkgever de toeslag op de pensioenen. ING besluit in 2009 geen middelen beschikbaar te stellen vanwege de slechte economische omstandigheden en de nog af te lossen staatssteun. Dit gold voor alle deelnemers. De 63 leden van de Belangenvereniging ING Directiepensioenen (Binding), vonden echter dat zij in een uitzonderingspositie verkeerden. Deze leden zijn oud-bestuurders en oud-directeuren van ING.
Zij kregen in 1995 een nieuwe arbeidsovereenkomst met bijbehorende ‘toppenregeling’ aangeboden in verband met de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. In artikel 6 van die arbeidsovereenkomst stond ‘dat het pensioen zal worden aangepast aan de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex, doch ten hoogste tot 3% per jaar, tenzij anderszins wordt besloten.’ Daarna wijzigde het pensioenreglement regelmatig en werd er in 2006 met betrekking tot de indexatie bepaald dat de indexatie voorwaardelijk is.
De rechtbank oordeelt dat uit de tekst van artikel 6 van de arbeidsovereenkomst niet zondermeer een onvoorwaardelijke indexeringregeling valt af te leiden, zoals Binding betoogt. Ook zegt de rechtbank: “De directieleden functioneerden op een zodanig maatschappelijk niveau, dat van hen verwacht kan worden dat zij precies begrepen wat was of werd overeengekomen. In de diverse stukken van na 1995 wordt de door ING voorgestane uitleg bovendien bevestigd. Reeds eerder is geoordeeld dat door de combinatie van alle omstandigheden, waaronder de nog af te lossen staatssteun, tegen de achtergrond van de voortdurende onzekerheid op de financiële markten, sprake is geweest van zwaarwegende redenen die het achterwege laten van indexatie van de pensioenen door ING rechtvaardigden. Dat dit oordeel voor de leden van Binding anders zou moeten uitvallen, is niet goed denkbaar en niet gebleken.”

Reageer op dit artikel