nieuws

Denemarken heeft het beste pensioenstelsel

Pensioen

De Denen hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, Nederland is verdreven naar de tweede plaats. Dat blijkt uit de jaarlijkse pensioenindex van adviesbureau Mercer. Denemarken, nieuw in het onderzoek, komt binnen op de eerste plaats. Daarna volgen Australië, Zweden en Zwitserland.

Denemarken heeft het beste pensioenstelsel

Mercer voert de Global Pension Index jaarlijks uit in samenwerking met het Melbourne Centre for Financial Studies. De index vergelijkt pensioenstelsels in 18 landen op adequaatheid, houdbaarheid en integriteit. De mate van adequaatheid, het pensioensysteem en het inkomen dat het systeem biedt na pensionering, heeft de hoogste wegingsfactor binnen de index. Hier komt Denemarken met een score van 78,1 als beste uit de bus, gevolgd door Nederland ( 77,0) en Frankrijk (74,3). India doet het met een score van 37,3 het minst goed. Bij de houdbaarheid wordt gekeken naar de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate van deelname van ouderen aan het arbeidsproces. Denemarken (86,0) scoort ook hier het hoogste, Brazilië (26,9) het laagst. Nederland komt met een score van 73,0 samen met Frankrijk op een gedeelde derde positie. Bij integriteit is gekeken naar het belang om het vertrouwen in het pensioenstelsel op een hoog niveau te houden. Hier weet Nederland met een score van 90,3 de eerste positie veilig te stellen, deze sub-indexwaarde is wel lager dan vorig jaar toen scoorde Nederland hier 91,4. China neemt met een score van 49,7 de laatste positie in.
De totale indexwaarde van het Nederlandse stelsel steeg ten opzichte van vorig jaar van 77,9 naar 78,9. De verhoging van de pensioenleeftijd speelt daarin de grootste rol. Volgens het rapport kan het Nederlandse systeem nog op een aantal punten worden verbeterd door een minimumleeftijd te verbinden aan pensioendeelname, het zelfstandig sparen ten behoeve van pensionering te stimuleren, de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en te voorzien in een betere bescherming van opgebouwde pensioenaanspraken in het geval van fraude of mismanagement. 

Reageer op dit artikel