nieuws

April deadline voor overdracht pensioenportefeuille

Pensioen

Adviseurs die geen aanvraag indienen voor een Wft-pensioenvergunning, mogen per 1 april niet meer bemiddelen in pensioenverzekeringen. Door eerdere berichtgeving van de AFM kon het misverstand ontstaan dat de einddatum 1 mei was, maar de toezichthouder heeft nu laten weten dat de uiterste datum een maand eerder ligt, zo meldt bureau D&O.

April deadline voor overdracht pensioenportefeuille

Stoppende pensioenadviseurs moeten dus uiterlijk per 1 april bestaande contracten hebben overgedragen aan de risicodrager of een collega die wel een vergunning aanvraagt. “Eerder hebben wij de datum van 1 mei gecommuniceerd, uitgaande van de gedachte dat de termijn van drie maanden start op de laatst mogelijke datum om van de overgangsregeling gebruik te maken. Dit is onjuist. Gerekend moet worden drie maanden vanaf 1 januari.” D&O-directeur Jurjen Oosterbaan geeft overigens wel aan dat de AFM naar zijn verwachting niet al te streng zal omgaan met overdrachten die kort na 1 april plaatsvinden, gelet op de onduidelijkheid die heeft bestaan rond de data.
Inmiddels hebben zich 2.395 adviseurs aangemeld voor een Wft-pensioenvergunning; zij mogen nog tot 1 juli actief zijn in beheer en advies van pensioenverzekeringen. Daarna is dat alleen mogelijk als bewijs is getoond dat de adviseur een opleiding volgt of zich heeft ingeschreven voor een examen.

Reageer op dit artikel