nieuws

800 arbeidsplaatsen weg bij APG

Pensioen

Het medewerkersbestand van pensioenuitvoerder APG neemt de komende vier jaar af met circa 200 arbeidsplaatsen per jaar, waarvan 60% via verwacht verloop. De ondernemingsraad en vakbonden zijn geïnformeerd over de plannen. Volgens APG is de operatie het sluitstuk van de integratie van bedrijfsonderdelen en verdere professionalisering van de bedrijfsprocessen.

800 arbeidsplaatsen weg bij APG

Na de fusie met Cordares in 2008 heeft APG zich de eerste jaren gericht op een verdere professionalisering en integratie. “Om in de toekomst klanten nog beter van dienst te kunnen zijn en de kosten verder te reduceren zorgt APG de komende jaren voor een belangrijke verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in het nu aangekondigde veranderprogramma”, aldus een persbericht. Specifiek gaat het om de integratie van de bedrijfsonderdelen pensioenadministratie, incasso, communicatie en ICT. “De dienstverlening aan opdrachtgevende pensioenfondsen blijft gedurende de veranderingen minimaal op hetzelfde kwaliteitsniveau”, aldus APG die benadrukt dat het moeilijke tijden zijn voor de pensioensector. “Vanzelfsprekend letten fondsen scherp op  de kosten. APG stelt dan ook alles in het werk om een optimale dienstverlening te blijven leveren tegen een concurrerende prijs.” CEO Dick Sluimers: “Deze aanpassingen kunnen helaas niet plaatsvinden zonder dat wij pijnlijke maatregelen nemen. Maar onze mensen kunnen er van op aan dat we dit als werkgever op een zo zorgvuldig mogelijke wijze doen.” Medewerkers van wie de functie vervalt worden “met de grootst mogelijke zorgvuldigheid begeleid om elders een baan te vinden”. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen.

Reageer op dit artikel