nieuws

‘Nieuw pensioenstelsel heeft andere solidariteit nodig’

Pensioen

Een nieuw pensioenstelsel zal de solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers anders moeten vormgeven, zo vindt AFM-topman Ronald Gerritse. “Het zal een stelsel moeten zijn dat de nu te veel onuitgesproken tegenstellingen van belangen van verschillende generaties vertaalt in opties in de pensioenen van die generaties.” Gerritse vindt ook dat de zorgplicht van pensioenfondsen moet worden uitgebreid.

‘Nieuw pensioenstelsel heeft andere solidariteit nodig’

De bestuursvoorzitter van de toezichthouder sprak dinsdag tijdens een pensioenforum in Scheveningen. "We zullen moeten nadenken over een herdefiniëring van de scheidslijnen tussen tweede en derde pijlers", aldus Gerritse, die vindt dat de solidariteit tussen de verschillende generaties nieuw moet worden ingericht. "Zo kan ik mij heel goed voorstellen - om een voorbeeld te geven – dat we streven naar een differentiatie van de mogelijkheden van indexatie. In een periode van stijgende rente en hoge beleggingsrendementen kunnen jongeren meer opbouw van rechten toegekend worden dan ouderen, als in tijden dat het tegenzit ouderen meer bescherming genieten dan jongeren."
Gerritse vindt ook dat de zorgplicht van pensioenfondsen bij flexibilisering van regelingen moet worden uitgebreid tot het aanbieden van alle mogelijke tweedepijlerpensioenen. "Het pensioenfonds zal deelnemersprofielen moeten opstellen, zal het risicodraagvlak en de risicobereidheid van deelnemers moeten toetsen, zal doorlopend de informatie moeten verschaffen die de deelnemer de mogelijkheid biedt zijn financiële planning op orde te houden, het pensioenfonds zal ook passend moeten adviseren over keuzes die deelnemers zullen moeten maken. Het pensioenfonds zal alles moeten doen dat we nu van de andere vermogensbeheerders ook vragen."

Reageer op dit artikel