nieuws

Waarde pensioenfondsverplichtingen steeg in 4 jaar met 80%

Pensioen

De waarde van de pensioenfondsverplichtingen is in 4 jaar met 80% gestegen. Dat antwoordt minister Henk Kamp (Sociale Zaken) op schriftelijke vragen van kamerlid Jan Nagel (50Plus).

Waarde pensioenfondsverplichtingen steeg in 4 jaar met 80%

In zijn kamervragen verwijst Nagel naar een interview  in de Volkskrant met Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van APG. Hij vraagt onder meer aan de minister of die het eens is met de stelling in het interview dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen het uiteindelijk niet om de rente, maar om het daadwerkelijke rendement moet gaan. Kamp is het daar niet mee eens. "Op grond van de Pensioenwet dient een pensioenfonds een constante waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen op basis van een door DNB gepubliceerde actuele rentetermijnstructuur die een benadering vormt van de risicovrije rente. Bij een dekkingsgraad van minder dan 100% levert een risicovrije belegging van het pensioenvermogen onvoldoende op om alle nominale pensioenverplichtingen na te komen."
Verder antwoordt Kamp dat het vermogen van de pensioenfondsen sinds eind 2007 tot en met het eerste kwartaal van 2012 is gestegen met 23,5%. "Deze stijging is niet alleen het gevolg van gerealiseerde rendementen, maar hangt ook samen met het saldo van ingelegde premies en gedane uitkeringen." De waarde van de verplichtingen van de pensioenfondsen is in dezelfde periode gestegen met 80,4%. "Deze stijging kan voor 62,7%-punt worden toegeschreven aan de gedaalde rente. Overige oorzaken liggen onder meer in de gestegen levensverwachting, de verleende toeslag en de bestandsontwikkeling van de fondsen."
Verder stelt Kamp dat uit het rapport 'Een sterke tweede pijler' van de Commissie Goudswaard blijkt dat het totaal van de pensioenfondsen al eerder te maken kan krijgen met een negatieve cashflow. Hij deelt dan ook niet de mening van Sluimers dat de komende twintig jaar bij de meeste fondsen er meer binnenkomt aan premies, dividenden en rente dan eruit gaat aan pensioenuitkeringen en dat er met de cashflow van de pensioenfondsen in het algemeen niets mis is.  

Reageer op dit artikel