nieuws

AFM verlangt meer inzicht in pensioenverplichtingen

Pensioen

Beursgenoteerde ondernemingen moeten in hun halfjaarberichten meer duidelijkheid verschaffen over hun pensioenverplichtingen. Dit concludeert toezichthouder AFM uit haar onderzoek naar de halfjaarlijkse financiele verslaglegging in 2011. De bedrijven geven volgens de AFM ook te weinig concrete vooruitzichten over de verwachte winst en omzet.

AFM verlangt meer inzicht in pensioenverplichtingen

De toezichthouder onderzocht 69 beursgenoteerde ondernemingen die ultimo 2011 een totale pensioenverplichting hadden van ongeveer € 125 mld, waar circa € 116 mld aan pensioenbeleggingen tegenover stond.
Ongeveer tweederde van die bedrijven voldoet niet aan de vereisten voor de toelichting van die pensioenverpichtingen. Die toelichting is noodzakelijk door de invoering van nieuwe internationale regels voor de veslaglegging. Vooral de wijzigingen in IAS 19R, de herziene standaard over pensioenverplichtingen in de jaarrekening, kunnen voor Nederlandse pensioenregelingen leiden tot een andere classificatie of waardering.

Reageer op dit artikel