nieuws

Ook administratie bij pensioenfonds kan beter

Pensioen

De pensioenadministratie bij pensioenfondsen moet beter, zo blijkt uit onderzoek dat DNB vorig jaar heeft uitgevoerd. Een jaar eerder onderzocht de toezichthouder de kwaliteit van de administratie bij pensioenverzekeraars. De resultaten zijn vergelijkbaar.

Ook administratie bij pensioenfonds kan beter

Niet alles is volledig op orde, terwijl dat wel het uitgangspunt moet zijn, aldus DNB. "Een kwalitatief hoogwaardige pensioenadministratie is niets minder dan een hygiënefactor voor elke pensioenuitvoerder. Met de mogelijke invoering van een nieuw pensioencontract neemt het belang daarvan alleen maar toe."
Er werden onder meer afwijkingen geconstateerd in de geadministreerde bedragen ten opzichte van de nagerekende feitelijke pensioenaanspraken. "Het gaat meestal om relatief beperkte afwijkingen die nagenoeg gelijk zijn verdeeld, zowel in het voordeel als in het nadeel van pensioendeelnemers", sust de toezichthouder. Niettemin zijn de administratie en de daarin opgenomen registraties van individuele pensioenaanspraken voor verbetering vatbaar. Deelnemers moeten immers precies kunnen weten waar ze aan toe zijn, aldus de toezichthouder. Ook het Nationaal Pensioenregister steunt op deze informatie.
De betrokken fondsbestuurders is gevraagd een plan van aanpak op te stellen waarin staat hoe op korte termijn de onvolkomenheden worden gecorrigeerd. Aan verzekeraars werd een jaar geleden hetzelfde gevraagd. Het Verbond van Verzekeraars gaf toen aan erop te vertrouwen dat verzekeraars "de onvolkomenheden in hun pensioenadministraties voortvarend zullen oplossen".

Reageer op dit artikel