nieuws

Bonden verrast door intern cao-bericht ASR

Pensioen

Vakbond De Unie heeft het management van ASR aangesproken op de wijze waarop het de medewerkers heeft bericht over de pensioenafspraken in de cao voor het verzekeringsbedrijf. De overeengekomen voorwaardelijke indexatie is ook van toepassing verklaard op de eigen bedrijfs-cao. Volgens De Unie is dat wat voorbarig: “De eigen pensioenregeling zal in overleg moeten worden gewijzigd.”

Bonden verrast door intern cao-bericht ASR

ASR heeft een interne mededeling doen uitgaan aan het personeel, waarin wordt aangegeven dat de indexatie van de pensioenen voor actieven vanaf 1 januari 2013 voorwaardelijk is. "Dat betekent dat financiering van de toekomstige indexaties volledig plaatsvindt uit beschikbare winstdeling. In een jaar waarin de winstdeling niet toereikend is voor de financiering van een verhoging worden de opgebouwde pensioenaanspraken niet of slechts ten dele aan de cao-loonontwikkeling van het voorgaande jaar aangepast.
Er is dus geen sprake meer van een bijbetalingsverplichting van de werkgever. Deze wijziging geldt één op één voor ASR-medewerkers."
Unie-bestuurder Wim Brouwer denkt er anders over: "Het een op een doorvertalen van een landelijke cao-afspraak naar de eigen pensioenregeling kan niet aan de orde zijn", schrijft hij aan de ASR-directie. "De eigen pensioenregeling is met vakbonden of met OR overeengekomen en zal dan ook in een overleg tussen ASR en de vakbonden respectievelijk de OR moeten worden gewijzigd!" Brouwer wil dat het interne bericht wordt gerectificeerd.

Reageer op dit artikel