nieuws

Pensioenfondsen mogen meer doen aan financiële planning

Pensioen

Pensioenfondsen gaan bij de hulp bij financiële planning lang niet zover als zij, zonder vergunningplicht, zouden mogen gaan. Fondsen zijn bang dat die activiteiten worden gezien als het geven van advies. Om die belemmeringen weg te nemen heeft de AFM de Leidraad Communicatie Pensioenuitvoerders aangevuld.

Pensioenfondsen mogen meer doen aan financiële planning

De AFM verduidelijkt in de nieuwe paragraaf 8 van de Leidraad de grens tussen het geven van inzicht en het geven van advies, "zodat de pensioensector weet in hoeverre zij de deelnemer verder mag en zou kunnen helpen zonder vergunningplichtig te worden". Bijvoorbeeld bij waardeoverdracht blijken deelnemers behoefte te hebben aan informatie. Pensioenfondsen zien dit echter al snel als het geven van advies.
De AFM geeft aan dat van adviseren sprake is als het gaat over een specifiek financieel product van een specifieke aanbieder. "Voor uitleg over bijvoorbeeld de gevolgen van langer doorwerken of uitruil heeft de deelnemer  geen advies van een financieel adviseur nodig. Dit inzicht kan gegeven worden door het pensioenfonds zelf."
De AFM realiseert zich dat lang niet alle pensioenfondsen de wens of middelen hebben om kosteloos met alle deelnemers een persoonlijk financieel planningsgesprek te voeren, maar wil "meegeven dat een pensioenfonds de deelnemers kan en mag helpen grip te krijgen op hun toekomstige financiële situatie en hen generiek mag voorlichten over aanvullende mogelijkheden.”
Het aanpassen van de Leidraad is een van de aanbevelingen die de AFM doet om consumenten pensioenbewuster te maken. De toezichthouder blijkt in haar rapport “Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken” ook een groot voorstander van het geldloket van Wijzer in geldzaken dat als pilot in het voorjaar zal starten.

Reageer op dit artikel