nieuws

Gouden Pump voor meer vrouwen in pensioen

Pensioen

Er zijn te weinig vrouwen op hoge posities in de pensioensector. Dat vindt de VIIP, de vereniging van vrouwen in institutionele pensioeninstellingen, die daarom de Gouden Pump Award organiseert. Aanmelden kan tot 1 maart.

Gouden Pump voor meer vrouwen in pensioen

In aanmerking komen organisaties als pensioenverzekeraars en pensioenfondsen die aantoonbaar werk maken van de benoeming van vrouwen in besturen en op toezichthoudende en managementposities.
De VIIP telt 185 leden en streeft naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de pensioensector. Het aandeel van vrouwen in de hogere posities in de sector is slechts 10%. Organisaties en besturen met een evenwichtige personeelsopbouw zijn aantoonbaar innovatiever en slagvaardiger, kunnen beter omgaan met verandering, benutten meer potentieel, hebben meer voeling met de markt en zijn succesvoller, aldus de VIIP.

Een nominatiecommissie nomineert uit alle inzendingen maximaal drie organisaties. De genomineerden presenteren vervolgens hun diversiteitsbeleid aan een jury onder leiding van Sybilla Dekker, voorzitter van de Stichting Talent naar de Top. De Gouden Pump Award wordt uitgereikt tijdens de VIIP-jaarvergadering op 17 april.

Reageer op dit artikel