nieuws

AFM neemt opnieuw pensioenadvies onder de loep

Pensioen

De AFM gaat dit jaar onderzoek doen naar de kwaliteit van advisering. Daarbij wordt opnieuw de blik gericht op pensioenadvies; twee jaar geleden deed de toezichthouder ook al onderzoek naar pensioenadvisering. “Slecht tot zeer slecht”, luidde toen in driekwart van de gevallen de conclusie.

AFM neemt opnieuw pensioenadvies onder de loep

"Eerder gesignaleerde misstanden op pensioengebied hebben geleid tot aangepaste wettelijke normen. Hierdoor kan de AFM, waar nodig, op deze zaken handhaven", schrijft de toezichthouder in een toelichting op de toezichtsthema's voor 2012. De overgang van provisie naar fee-beloning en van productverkoop naar advies staat ook dit jaar centraal: "In het komend jaar leggen we een accent op het voorbereiden en begeleiden van marktpartijen bij het maken van de noodzakelijke gedragsveranderingen." Dat gebeurt onder meer door regels nader uit te werken en helderheid te geven over de manier waarop toezicht wordt gehouden.
De AFM gaat ook de deskundigheid en geschiktheid van zittende bestuurders onderzoeken. "We hebben ondernemingen geselecteerd, waarbij de deskundigheid/geschiktheid van bestuurders mogelijk niet buiten twijfel staat."
De kosten van het toezicht gaan dit jaar omhoog van € 77,2 mln naar € 78,7 mln, doordat meer mensen zullen worden ingezet.

Reageer op dit artikel