nieuws

Aegon: ‘pensioenvergoeding’ strijdig met wet

Pensioen

Aegon, de grootste pensioenverzekeraar van ons land, bevestigt dat aan adviseurs geen afkoopsom wordt betaald, als zij hun portefeuille teruggeven omdat zij stoppen met pensioenadvisering. “Er is geen enkele basis om een vergoeding te betalen aan het oude intermediair.”

Aegon: ‘pensioenvergoeding’ strijdig met wet

Eerder had PensioenPartner aangegeven dat verzekeraars eenzijdig bestaande samenwerkingsovereenkomsten hebben aangepast door geen vergoeding meer te betalen voor het overnemen van een pensioenportefeuille. "Voor de nu verwachte stroom teruggaven van portefeuilles als gevolg van de Wft-pensioeneisen heeft Aegon het beleid dat wanneer de portefeuille terugkomt, de in het tarief aanwezige doorlopende provisie wordt terugbetaald aan de werkgever. Die zal op zijn beurt in veel gevallen gebruikmaken van diensten op fee-basis door intermediairs/adviseurs die wel besluiten door te gaan met pensioenadvisering."
Voor de stoppende adviseur is geen afkoopsom beschikbaar. "Wij denken zelfs dat dit strijdig is met de inducementnorm uit het BGFO. Tegenover de vergoeding aan het intermediair staan immers geen diensten (meer)." Aegon stelt nooit dergelijke sommen te hebben betaald en ook NN geeft aan dat een 'terugkoopverplichting' bij beëindiging van activiteiten nooit in samenwerkingsovereenkomsten opgenomen is geweest.

Reageer op dit artikel