nieuws

EU-richtsnoeren voor invoering sekseneutrale tarieven

Pensioen

De Europese Commissie heeft richtsnoeren goedgekeurd aan de hand waarvan de verzekeringssector uniforme tarieven voor mannen en vrouwen kan invoeren. Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie hebben verzekeraars tot 21 december 2012 de tijd om dezelfde verzekeringspremies en –uitkeringen te gaan hanteren voor mannelijke en vrouwelijke klanten.

EU-richtsnoeren voor invoering sekseneutrale tarieven

De nieuwe richtsnoeren van de Commissie zijn opgesteld na overleg met nationale overheden, verzekeraars en consumenten en geven praktische aanbevelingen bij de gevolgen van de uitspraak. Ze omvatten een aantal kwesties die opdoken tijdens dit overleg. Er wordt onder meer duidelijk gesteld dat de uitspraak alleen van toepassing is op nieuwe contracten, die worden afgesloten vanaf 21 december 2012. Ook worden er specifieke voorbeelden van "nieuwe contracten" gegeven, zodat uniforme tarieven voor mannen en vrouwen overal in de EU vanaf dezelfde datum kunnen worden toegepast.
"De verzekeringssector zelf moet nu een vlotte overgang naar een volledig gelijke behandeling van mannen en vrouwen waarborgen", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "De Commissie zal erop toezien hoe de sector de uitspraak van het Hof in praktijk brengt. Ik verwacht dat de verzekeraars die als eerste uniforme tarieven voor mannen en vrouwen aanbieden, een concurrentievoordeel zullen hebben op de Europese markt."

Reageer op dit artikel