nieuws

‘Pensioenfondsen informeren beter dan verzekeraars’

Pensioen

De informatieverstrekking aan pensioenverzekerden is de afgelopen drie jaar verbeterd. Die conclusie trekt toezichthouder AFM na een ‘self assessment’ door pensioenuitvoerders. De meeste voldoen aan informatieverplichtingen zoals het versturen van start- en stopbrieven en een uniform pensioenoverzicht (UPO). In het algemeen scoren pensioenfondsen beter dan verzekeraars, zegt de AFM.

‘Pensioenfondsen informeren beter dan verzekeraars’

Zo slaagt een kleine 2% van pensioenfondsen (zes) er niet in een startbrief op tijd bij een nieuwe verzekerde te krijgen, terwijl daarentegen tweederde van de negentien onderzochte verzekeraars dit niet op tijd verstrekt. Deelnemers die uit een regeling stappen krijgen van een kwart van de verzekeraars en 7% van de pensioenfondsen een stopbrief te laat (pas na zes maanden) of helemaal niet. Bij 96% van de pensioenfondsen hebben alle actieve deelnemers vóór de deadline van 1 oktober 2011 hun UPO over 2010 ontvangen; bij de verzekeraars geldt dit voor 84%.
Van de pensioenfondsen stelt 95% alle ouderdompensioenaanspraken beschikbaar via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Van de verzekeraars doet 84% dit. Ruim 2,7 miljoen Nederlanders hebben het digitale pensioenoverzicht al gebruikt.
De AFM zegt pensioenfondsen en verzekeraars op de naleving van informatieverplichtingen te controleren door onder meer periodieke zelfonderzoeken (self assessments). Bij signalen over het mogelijk niet voldoen aan de eisen volgt nader onderzoek.

Reageer op dit artikel