nieuws

Aegon wil af van recht pensioenoverdracht

Pensioen

Aegon heeft bij minister Kamp van Sociale Zaken gepleit voor het afschaffen van het recht op overdracht van pensioenaanspraken bij verandering van werkgever. Volgens de  tweede pensioenverzekeraar van ons land brengt die regeling vooral mkb-bedrijven in het nauw.

Aegon wil af van recht pensioenoverdracht

Deelnemers aan een verzekerde pensioenregeling die van baan wisselen, kunnen bij de overdracht van hun opgebouwde tegoed aan een nieuwe regeling de werkgever veel geld kosten. "Ondernemingen zullen soms tienduizenden euro's bij moeten storten. Dit zal vooral het mkb raken omdat daar minder financieel draagvlak is." Aegon vreest voor faillissementen als gevolg van 'dure' waardeoverdrachten.
"Het probleem speelt vooral bij werkgevers die een eind- of middelloonregeling hebben of hadden verzekerd tegen een rekenrente van 4%. In 2011 geldt voor waardeoverdracht een nieuwe rekenrente van minder dan 3%. De waarde van het opgebouwde pensioen dat wordt overgedragen is daarom niet toereikend, wil de werknemer dezelfde pensioenaanspraken in de nieuwe regeling krijgen. In dat geval is de ex-werkgever wettelijk verplicht het verschil bij te storten."
Aegon pleit voor invoering van een systeem waarbij de werkelijke waarde wordt overgedragen en waarin rekenregels geen rol spelen. "Deelnemers kunnen in beide systemen een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Als dat in het nieuwe systeem niet gunstig zou uitpakken, kan de deelnemer blijven zitten waar hij zit en blijven profiteren van de oude voorwaarden."

Reageer op dit artikel