nieuws

Pensioenverzekering Delta Lloyd met marktrentekorting

Pensioen

Delta Lloyd heeft aan de collectieve pensioenverzekering Garant Pensioen Plan een variant met marktrentekorting toegevoegd. Daarbij wordt het verwachte toekomstige renteresultaat bij aanvang van het contract direct verrekend met de premie.

Pensioenverzekering Delta Lloyd met marktrentekorting

De marktrentekorting kan ook worden gebruikt om de pensioenuitkeringen te verhogen. Delta Lloyd wijst verder op de mogelijkheid om de kosten bij waardeoverdrachten te drukken. Dat risico wordt volgens de pensioenverzekeraar door werkgevers onderschat. Uit onderzoek blijkt dat driekwart het pensioenverleden van werknemers niet laat meewegen bij het aannemen van nieuw personeel, terwijl overdracht van de pensioenwaarde van een nieuwe medewerker grote financiële consequenties kan hebben voor de werkgever. "Deze draait op voor de kosten van waardeoverdracht", zegt directeur Harry van der Zwan.
Volgens het onderzoek (door Kien) onder driehonderd bedrijven weegt voor werkgevers de betaalbaarheid van premielasten het zwaarst bij de keuze voor een pensioenregeling. Zekerheid over de hoogte van de opbouw en uitkering (44%) en gemak (33%) volgen daarna als keuzemotief.

Reageer op dit artikel