nieuws

AFM: pensioenregelingen zijn te ingewikkeld

Pensioen

De AFM vindt dat bestaande en nieuwe pensioenregelingen sterk vereenvoudigd moeten worden. “Dat stelt pensioenfondsen in staat begrijpelijke informatie te verstrekken aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden”, aldus de toezichthouder, die concludeert dat de ‘uniforme pensioenoverzichten’ (upo’s) nog steeds veel fouten bevatten.

AFM: pensioenregelingen zijn te ingewikkeld

De toezichthouder heeft van 31 fondsen de jaarlijkse documenten met pensioeninformatie over het jaar 2008 onder de loep genomen. "De complexiteit van pensioenregelingen leidt tot fouten in het upo en onduidelijkheid bij consumenten."
Bij 29% van de onderzochte pensioenfondsen stonden onjuistheden in het upo. "Bij 13% zijn de geconstateerde afwijkingen het gevolg van een onduidelijke of verouderde tekst van het pensioenreglement." Het gaat onder meer om het verkeerd verwerken van toeslagen. Een kwart van de arbeidsongeschikte pensioendeelnemers heeft het upo 2008 niet of te laat ontvangen.
Het upo moet volgens een voorgeschreven model worden opgesteld. Bij 42% van de fondsen ziet de AFM echter "relatief veel afwijkingen" van dat model. Waar fouten zijn geconstateerd die samenhangen met administratieve problemen, is collega-toezichthouder DNB op de hoogte gesteld.
Verzekeraars zijn niet betrokken in het onderzoek, "omdat zij met het onderzoek naar de rechtstreeks verzekerde regelingen in 2008 veel toezichtaandacht kregen van de AFM".

Reageer op dit artikel