blog

Ook u heeft een zwaar beroep!

Pensioen 3538

Ik ken u niet (persoonlijk), maar toch weet ik dat u een zwaar beroep hebt. Iedereen heeft namelijk een zwaar beroep. Althans, dat vindt iedereen van zijn eigen beroep. De vraag is natuurlijk of dat ook echt zo is. En dat is een negatief te beantwoorden retorische vraag. Wel geloof ik oprecht dat vele – zeker fysieke – beroepen niet tot 68 jaar vol te houden zijn. Maar ook meer dan 25 à 30 jaar hetzelfde (soort) beroep houd je (vaak) niet vol. Soms ‘ben je er klaar mee’.

Ook u heeft een zwaar beroep!

Overigens valt mij wel op dat ondernemers (en ook zzp’ers) nooit vinden dat ze een zwaar beroep hebben. Vooral ambtenaren vinden dat ze een zwaar beroep hebben… In plaats van echter (weer) jarenlang te discussiëren over wat een zwaar beroep is, en zo ja, hoeveel eerder die ‘zware beroepers’ dan met pensioen kunnen, lijkt het mij verstandiger om te zorgen dat iedereen kan werken tot aan de pensioendatum. En alleen voor eigen rekening eerder kan stoppen.

Employability

Dat betekent employability en pensioen. Eerder parttimen, met een juiste werkdruk, om het langer vol te houden. Om- en bijscholing. Ook mogelijkheden buiten de huidige werkgever zoeken (en vinden). Dáár moeten de sociale partners – en dan vooral de vakbonden – zich hard voor maken. Iedereen heeft het recht om te (kunnen) werken. Het recht om met vroegpensioen te gaan is er niet meer. ‘Das war einmal.’ Dus ook pensioengeld kan, sterker nog moet gebruikt worden om dit recht te bewerkstelligen, dus voor een sabbatical, voor om- en bijscholing (ook voor eigen rekening), het starten van een eigen bedrijf et cetera. De gevraagde (fiscale) bijdrage van de vakbonden voor vroegpensioen kan dan wel weer gebruikt worden voor een flexibele AOW. De 55/60-plussers komen we dan tegemoet (terecht en solidair). De 55/60-minners hebben nog alle tijd om te werken aan hun employability.

Niet neuzelen

@vakbonden: Het is jullie taak om omstandigheden te creëren om te kunnen werken. Niet om te blijven ‘neuzelen’ om niet meer te werken!
@werkgevers: Realiseer je dat de arbeidsmarkt – ongeacht het bovenstaande – echt krap wordt als de grote groep babyboomers met pensioen gaat. Nu inzetten op employability en pensioen is dus een absolute must!
@Minister Koolmees: Nou Wouter, nu deze twee items getackeld zijn, kan het pensioenakkoord er komen.

Deze blog verscheen ook als column in am:magazine 48.

Reageer op dit artikel