blog

Bijscholing over APF noodzakelijk voor gros pensioenadviseurs

Pensioen 1799

Bijscholing over APF noodzakelijk voor gros pensioenadviseurs

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een reëel alternatief voor de verzekerde (pensioen)regeling. Door de lage rente worden de kosten van DB-regelingen voor veel werkgevers te hoog. En we moeten op zoek in Nederland naar pensioenoplossingen die duurzaam kunnen meebewegen met wat de markt nodig heeft. Het APF biedt adviseurs nu meer keuzemogelijkheden die ze aan werkgevers kunnen voorleggen.

Uit gesprekken die ik voer met de beroepsgroep constateer ik dat veel pensioenadviseurs onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die een APF biedt. Daardoor lopen werknemers en werkgevers het risico dat ze niet alle mogelijkheden te horen krijgen bij het afsluiten van hun pensioenregeling. Dat is een gemiste kans. Dat er een kleine groep pensioenadviseurs is die wel de nodige kennis heeft, en het APF ook daadwerkelijk meeneemt in het advies naar de klant, doet daar niets aan af.

Een adviseur hoort op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving om serieus genomen te worden. In het verlengde daarvan hoort dus ook de kennis over het APF. Want alleen als je weet wat de pensioenambities van een werkgever zijn en je bekend bent met het APF, kun je een goed advies geven. En dat betekent dus ook bekend zijn met de sturingsmechanismen binnen het APF, zoals demping, indexatiepotentieel en kans op afstempelen.

Ook kan de adviseur een uitgebreider advies geven en een arbeidsvoorwaardelijke rol innemen bij zijn opdrachtgever. Wanneer een adviseur een nFTK-opleiding volgt  en zich laat bijscholen over het APF, kan hij zich positief onderscheiden en wordt hij relevant voor opdrachtgevers. Aansturen op bijscholing is dus geen advies, maar een absolute voorwaarde om de kwaliteit van het pensioenadvies in Nederland op een hoog niveau te houden. En daarin pakken wij ook onze rol door kennissessies te organiseren voor het samenwerkende intermediair. Dan is er toch geen excuus meer?

Reageer op dit artikel