blog

DGA pensioen hoort niet in de uitverkoop

Pensioen 3776

DGA pensioen hoort niet in de uitverkoop

Op 1 juli heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) aangegeven dat zijn plan klaar ligt om de problemen omtrent het opbouwen van pensioen in eigen beheer door de DGA op te lossen. Speerpunt van dit plan is de afkoop van de eigen beheer voorziening door DGA’s te stimuleren, door hiervoor over de jaren 2017 tot en met 2019 een (aflopende) korting te verlenen. Dit vermogen verliest met afkoop de pensioenbestemming; ik vraag me af of dit de beste oplossing is.

Hoewel voor andere werknemers de plicht bestaat het pensioen bij een professionele uitvoerder onder te brengen, mocht de DGA kiezen dit in de eigen BV te houden. Probleem daarbij was dat, door fiscale regels, op de balans hiervoor niet voldoende vermogen gereserveerd kon worden. Als de pensioenverplichting niet werd nagekomen, liep de DGA het risico op een forse belastingaanslag. Dit omdat het niet uitbetalen van het volledige pensioen in bepaalde situaties werd aangemerkt als afkoop, bijvoorbeeld als de DGA recent nog dividend aan zichzelf had uitgekeerd. Door de dalende rente werd dit risico in de afgelopen periode alleen maar groter. In de praktijk werd het pensioen in eigen beheer daarom steeds vaker bevroren en werd geen dividend meer uitgekeerd. Het is daarom goed dat Wiebes dit probleem nu aanpakt.

Is afkoop de oplossing?
Wat mij echter verbaast, is dat Wiebes op deze wijze kiest voor het stimuleren van afkoop van pensioenaanspraken. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) gaf vorig jaar juli, in haar brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel, aan zich zorgen te maken over de groeiende groep zelfstandigen die geen pensioenopbouw hebben. In april van dit jaar schreef ze nog aan de kamer: “Ik vind het een groot goed dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden en dus niet worden afgekocht.” Klijnsma stelt daarom voor om kleine pensioenen niet langer af te kopen, maar voortaan verplicht te laten overdragen.

Ik vind het vreemd dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enerzijds meer zelfstandigen pensioen wil laten opbouwen en afkoop wil voorkomen, terwijl de staatssecretaris van Financien anderzijds stimuleert dat de DGA’s hun pensioen in eigen beheer zo snel mogelijk afkopen.

Winst op pensioen?
De plannen omtrent het DGA pensioen werden aangekondigd als een meevaller van € 2 miljard voor het huidige kabinet. Wiebes geeft aan dat de DGA het vrijgekomen geld natuurlijk kan gebruiken voor de oude dag, maar dat hij het aanschaffen van een verzekering niet wil afdwingen. Snelle afkoop wordt zelfs beloond met een hogere korting op de belastingheffing.

Ik vind drie dolle dwaze pensioenafkoop jaren geen goede boodschap. Afkoop van pensioen moet niet gestimuleerd worden, ook niet als dit het kabinet geld oplevert. Geld dat voor pensioen gereserveerd is, moet -als het enigszins kan- voor pensioen worden aangewend, zodat ook de DGA voldoende inkomen behoudt voor de oude dag. Het lijkt mij verstandig om de mogelijkheden de voorziening fiscaal aantrekkelijk bij een professionele uitvoerder (voor zover mogelijk) af te laten storten verder te onderzoeken.

Reageer op dit artikel